Otrzymaliśmy oferty od firm wysyłających satelity na orbitę (2-10-2021)

Otrzymaliśmy kilka oficjalnych ofert na wystrzelenie satelity w kosmos na niską orbitę okołoziemską. Są wśród nich oferty z USA, Rosji, Holandii i Nowej Zelandii.

Do najbardziej interesujących ofert zaliczają się: SpaceX (za pośrednictwem ISISPACE) na rakiecie Falcon 9, GK Launch na rakiecie Soyuz, Rocket Lab na rakiecie Electron oraz Interorbital Systems na rakietach modułowych NEPTUNE.

Standardowo oferty wahają się między 45 a 60 KUSD dla satelity 1U CubeSat (10x10x10cm).

Mamy teraz czas na analizę ofert i zebranie funduszy. Różnice są nie tylko w cenie ale także we wsparciu, którego mogą nam udzielić te firmy w przygotowaniu satelity do wystrzału i jego testach.


We received offers from companies launching satellites into orbit (2-10-2021)

We received a few official offers about launching the satellite into space, specifically into the low Earth orbit. Among them, we can find offers from the USA, Russia, The Netherlands, and New Zealand.

Some of the most interesting offers are: SpaceX (through ISISPACE) on the rocket Falcon 9, GK Launch on the rocket Soyuz, Rocket Lab on the rocket Electron as well as Interorbital Systems on modular rockets NEPTUNE.

Usually, offers vary between 45 and 60 USD for the satellite 1U CubeSat (10x10x10cm).

Right now, we have some time for analyzing the offers and collecting funds. The differences are not only in the price but also in the support that these companies can provide us in preparing the satellite for launching and its tests.

Leave a Reply