Zaczynamy budowę stacji naziemnej! (29-09-2021)

Zakupiliśmy już w sklepie Ercomer rotor SPX AZ/EL-01, który będzie odpowiedzialny za śledzenie naszego satelity przez anteny na stacji naziemnej. Rotor będzie obsługiwany za pomocą sterownika ROT2.

Sterownik ROT2

Zaczniemy od śledzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS oraz satelit meteorologicznych NOAA, od których zamierzamy odebrać lepszej jakości zdjęcia niż z antenami trzymanymi ręcznie z poprzedniego testu w czerwcu.


We have started building our terrestrial station! (29.09.2021)

The SPX AZ/EL-01 rotor has already been purchased via the shop Ercomer. The rotor is responsible for tracking our satellite from the ground-based station, and it will be operated by the ROT2 controller.

We’ll start by tracking the international cosmic station (ISS) and meteorological satellites(NOAA) to collect higher quality images than we did last June when we manually held the antennas.

Leave a Reply