Tego nie wiecie o Mr Fahrenheit (1-12-2021)

Wiele osób zastanawia się skąd wzięła się nazwa projektu. Mr Fahrenheit nie kojarzy się przecież z tematyką kosmiczną. Trudno tę nazwę zapamiętać, zapisać, a nawet wymówić!

Wszyscy znają utwór Queen zatytuowany “Don’t stop me now”. To właśnie on był pierwszą inspiracją satelity Mr Fahrenheit!!!

Miłego słuchania !!

Słów kilka o samym panu Fahrenheit (na podstawie Wikipedii).

Daniel Gabriel Fahrenheit – fizyk i inżynier (ur. 24 maja 1686 w Gdańsku, zm. 16 września 1736 w Hadze.

Fahrenheit urodził się jako syn kupca Daniela Fahrenheita i jego żony Concordii, z domu Schumann, pochodzącej ze znanego rodu gdańskich przedsiębiorców. Rodzina Fahrenheitów wywodziła się prawdopodobnie z Hildesheim. Dziadek fizyka w 1650 r. przybył do Gdańska z Knipawy – jednego z trzech miast wchodzących w skład Królewca.

Daniel Gabriel był najstarszym z piątki dzieci, które dożyły wieku dorosłego. Po śmierci rodziców w 1701 r. opuścił Gdańsk i przeniósł się do Holandii, a w roku 1717 osiedlił się w Hadze. Od roku 1718 nauczał chemii w Amsterdamie, zaś w 1724 r. został członkiem Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Zarobkowo zajmował się wyrabianiem termometrów, barometrów oraz wysokościomierzy. Jako pierwszy zastosował w termometrach rtęć. W 1725 opracował termometryczną skalę Fahrenheita[9]. W 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody. Stwierdził także zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.

Ciekawostki:

Imię Fahrenheita nosi od lat międzywojennych ulica w Gdańsku-Wrzeszcz, a także tramwaj Gdańskich Autobusów i Tramwajów o numerze bocznym 1015 i dzwon carillonu Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Senat Politechniki Gdańskiej, chcąc upamiętnić Fahrenheita, nazwał jego imieniem jeden z uczelnianych dziedzińców.

Najbardziej znany z…?

Skala Fahrenheita (jednostka °F) – skala pomiaru temperatury, zaproponowana w 1724 roku i nazwana od nazwiska jej twórcy Daniela Gabriela Fahrenheita. Była używana do pomiaru temperatury w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, kiedy została wyparta przez skalę Celsjusza. Używana jest w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize. W Kanadzie istnieje jako skala uzupełniająca.

32 °F odpowiadają temperaturze topnienia lodu, a 212 °F – wrzenia wody pod normalnym ciśnieniem, tj. 1013 hPa.

Areometr Fahrenheita – rodzaj areometru, przyrząd do mierzenia gęstości (lub precyzyjniej mówiąc: ciężaru właściwego) cieczy. Wynaleziony przez mieszkającego w Gdańsku Daniela Gabriela Fahrenheita (wynalazcę m.in. termometru rtęciowego).

Na wybór nazwy satelity wpłynął jednak nie tylko fakt, że pan Fahrenheit urodził się w Polsce (pamiętajmy, że Gdańsk w tym czasie był terenem Polski), ale także to, że badał temperatury – co jest także misją naszego satelity.

Dla dociekliwych i niedowiarków poniżej załączamy wycinek z burzliwej historii Gdańska na dowód, że to była to w tamtych czasach część Polski (przynależność państwowa Gdańska)

wikipedia.pl

Leave a Reply