Struktura naszego satelity Mr Fahrenheit

Zespół mechaniki pod nadzorem Adama Flaka zaprojektował pierwszą strukturę satelity Mr Fahrenheit. Zawiera ona już aluminiowe prowadnice, CAD anten od firmy Endurosat, panele słoneczne, wstępny montaż wewnętrznych płytek PCB, lecz dużo jeszcze jest do dopracowania. W przyszłych modelach planowane jest uwzględnienie włączników awaryjnych, paneli perowskitowych, RBF (Remove Before Flight), otworów na kamerę i spektrofotometr oraz kilka innych rzeczy.

model struktury Mk 0.2

Mamy dla was ciekawostkę 😊

Ten ostatni model struktury nazywa się Mk 0.2 (nie Mk 1, ponieważ nie jest to jeszcze pełny model prototypu) Dlaczego? Znak słowny, po którym następuje liczba, to sposób oznaczenia wersji produktu. Często jest skracany do Mk lub M. Co więcej, takiego systemu używa się w wojsku brytyjskim do nazewnictwa karabinów, amerykańskiej marynarce wojennej oraz przy nazewnictwie czołgów. Używał go również Iron Man numerując swoje zbroje!

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mark_(designation)

Leave a Reply