RASZ IB

Uczestnicy projektu Mr Fahrenheit CubeSat to uczennice i uczniowie IB RASZ – szkoły z międzynarodowymi oddziałami International Baccalaureate (IB) przy I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

RASZ wchodzi w skład szkół “Bednarska” i słynie z trzech podstawowych wartości jakimi są: demokracja, wielokulturowość i działalność wolontariacka.

Demokracja, bo społeczność liceum składa się z trzech stanów: uczniowskiego nauczycielskiego i rodzicielskiego. Stany te razem tworzą Rzeczpospolitą Szkolną. Oprócz dyrekcji władze sprawują trzy instytucje demokratyczne: Rada Szkoły, Sejm Szkolny oraz Sąd Szkolny, pełniące odpowiednio funkcje wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.  Składają się one z przedstawicieli wszystkich trzech stanów. Wybory do władz szkolnych odbywają się raz w roku.


Premierka szkoły – Maja Prokopiuk

Wielokulturowość, bo w naszej szkole oprócz zwykłych lekcji odbywają się także zajęcia podczas których uczniowie mogą poznać się rówieśnikami spoza szkoły. Coroczna konferencja MUN (tzw. RaszMUN) stwarza okazję do bliższego poznania uczniów z innych miast a nawet innych krajów. W naszej szkole funkcjonuje także świetlica dla uchodźców, gdzie uczniowie mogą odbyć wolontariat i poznać problemy obcokrajowców, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju.

Działań wolontariackich, bo program IB wymaga od uczniów zaangażowania w działania na rzecz innych. Nasza szkoła stwarza wiele takich okazji: oprócz świetlicy dla uchodźców działa u nas także koło „Habitat for Humanity,” w ramach którego uczniowie angażują się w budowę domów dla ludzi ubogich i potrzebujących. Sami uczniowie podejmują się także najróżniejszych działań w ramach indywidualnych lub zespołowych projektów.

Dyrektorka szkoły – Pani Alicja Skręta

Profil ucznia IB RASZ, a uczestników projektu Mr Fahrenheit CubeSat w szczególności, obejmuje: dociekliwość, różnorodność wiedzy, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, uczciwość akademicką, otwartość umysłu, wrażliwość, chęć do podejmowania ryzyka i podążania nieznanymi ścieżkami, ale także obiektywizm i skłonność do refleksji.

W ramach realizacji projektu Mr Fahrenheit CubeSat, uczennice i uczniowie mają do dyspozycji szkolne sale i sprzęt, a także dodatkowe zajęcia, które umożliwiają im rozwój wiedzy i
umiejętności w różnych dziedzinach naukowych. Należą do nich między innymi: Design & Technology, Business Management, czy kółko fizyczne.


Szkoła udostępniła również swój dach, na którym został zamontowany stelaż stacji naziemnej

W siedzibie IB RASZ został nagrany też reportaż o projekcie Mr Fahrenheit CubeSat do programu „Kijek w kosmosie” w TVN24BiS.


Szkoła informuje o postępach Mr Fahrenheit CubeSat, wywiadach i innych publikacjach medialnych z udziałem uczestników projektu. W prezentacjach podczas Dni Otwartych w IB Rasz wzięli udział przedstawiciele Mr Fahrenheit CubeSat!